Předáním staveniště byla zahájena 30.6.2022 rozsáhlá přestavba objektu Lhotka 98 na Mateřskou školu a Základní školu Na rovině v České Třebové.Rozpočtové náklady 4,444.181,-Kč uhradí dodavateli stavby dílem 74% Město Česká Třebová a 26% RUKA 8, z.s., který již 7 let prodporuje činnost naší Mateřské školy a Základní školy Na rovině v České Třebové.Podíl města bude spolek RUKA 8 postupně splácet zvýšením nájemného.Co se za měsíc práce na objektu změnilo ?Jsou kompletně vyměněna nová okna za plastová, v učebnách v provedení s trojsklem, dále jsou vyměněny – plastový portál vstupních dveří, portál zádveří a portál vstupu do herny MŠ a troje plastové venkovní dveře na požárních únikových východech.Ve všech třídách ZŠ a hernách MŠ jsou namontovány rekuperační jednotky k výměně vzduchu bez nutnosti otevírání oken.K zásadnímu zlepšení akustiky uvnitř učeben přispěje minerální podhled na stropech, které byly domontovány i na chodbách budovy. Nad konstrukcí menerálních podhledů se „schovalo“ 1,3 km kabelových rozvodů a to jak silových, tak slaboproudých pro WIFI, datové a kamerové rozvody.Změnila se vnitřní dispozice heren MŠ v přízemí a úplně novou tvář získalo sociální zařízení ZŠ v 1.patře. Na 3 výstupech v přízemí a 2 výstupech z 1.patra je nově instalováno panikové kování pro zvýšení požární bezpečnosti. Jsou upraveny rozvody ústředního vytápění a nové instalace a zařizovací předměty v sociálním zařízení v 1.patře. Rozsáhlé bourací a zednické práce, zejména v přízemí si vyžádaly spoustu času a úsilí, ale nyní se již realizují poslední dokončovací práce. Máme před sebou asi 15 dnů, protože bychom chtěli dovést rekonstrukci k žádosti o kolaudační souhlas po 20.8.2022. Zbývá nám dokončit montáž kazet minerálních podhledů, zprovoznit elektrointalaci, ÚT a ZTI, SLP, namontovat vnitřní dveře. Dodavatel nového kondenzačního plynového topného zdroje s regulací nastupuje na montáž 8.8.2022. Pak následují výmalby a nátěry, které již byly zahájeny a závěr položení krytů podlah PVC a koberců.Chceme poděkovat sponzorům za finanční příspěvky a pomoc, a všem dodavatelům za skutečně odpovědný přístup, neboť jak bylo avizováno, kolaudační souhlas a kladné vyjádření Krajské hygienické stanice musí být dodány na MŠMT nejpozději do 31.8.2022. Věříme, že se vše stihne v termínu. Výsledný stav vám představíme po kompletním úklidu objektu a osazení prostor nábytkem.Těšíme se na zahájení nového školního roku 2022/23.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *