PŘIHLÁŠKU (PŘÍPADNĚ ŽÁDOST O PŘESTUP) JE MOŽNÉ PODAT AŽ PO OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY A VZÁJEMNÉM PROKONZULTOVÁNÍ POTŘEB DÍTĚTE A MOŽNOSTÍ, KTERÉ ŠKOLKA NABÍZÍ.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

  • Rodiče dítěte již školku navštívili a informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školky a koncepce školky jim vyhovuje.

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU

1) posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (přednostně budou přijati sourozenci)
2) losování.