PŘIHLÁŠKU (PŘÍPADNĚ ŽÁDOST O PŘESTUP) JE MOŽNÉ PODAT AŽ PO OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY A VZÁJEMNÉM PROKONZULTOVÁNÍ POTŘEB DÍTĚTE A MOŽNOSTÍ, KTERÉ ŠKOLKA NABÍZÍ.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

  • Rodiče dítěte již školku navštívili a informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školky a koncepce školky jim vyhovuje.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU DO 1.TŘÍDY

Všichni zájemci se musí před zápisem, celodenním náhledem ve škole, prokazatelně seznámit s ŠVP ZŠ Na rovině, aby se mohli informovaně rozhodnout, že jsou v souladu se způsobem výuky a dítěti bude tato výuka vyhovovat. Do1.třídy budeme přijímat maximálně 20 dětí.

  • o přijetí bude rozhodováno na základě posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem při zápisu za osobní přítomnosti dítěte,
  • podle předloženého portfolia dítěte,
  • v případě vyššího počtu dětí u zápisu rozhodne losování.