Družina (pro děti 1. – 5. ročníku) využívají stejných prostor a staví na stejných principech jako škola.
V nabídce jsou výtvarné, hudební, sportovní a další činnosti. Výběr se odvíjí od zájmu dětí. Pokud je to ale jen trochu možné, tráví děti čas venku na čerstvém vzduchu.

Ráno je zajištěn dozor pro všechny děti bez ohledu na přihlášení do družiny mezi 7:00 a 8:00 hod. Stejně tak v čase oběda (doprovod do a z jídelny, dozor v jídelně) od 11,30-12,30 hod. Odpolední družina končí v 16 hod.

Za využívání družiny ani školního klubu se nepřiplácí. Přihlášky je potřeba vyplnit na začátku září.

KROUŽKY

Doplníme na konci srpna.