Magdalena Hynková

Magdalena Hynková

Třídní učitelka 2.stupeň, učitelka chemie, fyziky, německého jazyka

Tel.605 276 196
madlenkahynkova@gmail.com

Nikdo z mého okolí mi neřekne jinak, než Majda nebo Madla. Studovala jsem čtyři roky na Gymnáziu v Litomyšli a nyní jsem studentkou bakalářského oboru Farmakochemie a medicinální materiály na Fakultě chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice. 

Mou vášní je práce s lidmi. Na jejich věku mi nezáleží, ale nejraději pracuji s dětmi. Již několik let se věnuji moderování dětských akcí, dětských dnů, karnevalů a dalších. Připravuji animátorské programy na svatbách, ale především dělám vedoucí na dětských táborech. Mám nejen potravinářský průkaz, ale i průkaz zdravotníka zotavovacích akcí od Českého červeného kříže a řidičský průkaz a to všechno se při práci s dětmi hodí. 

Na základní škole jsem vyzkoušela spoustu činností a aktivit, jako například keramická dílna, hraní na různé hudební nástroje jako zobcová sopránová a altová flétna, elektrický klávesový nástroj, housle, sólový zpěv, a sama jsem se naučila hrát na kytaru. Dále jsem řadu let chodila do skautského střediska, kde jsem po odchozeni dětských let dělala i rádkyni a vedoucí. A nesmím zapomenout na práci ve školním časopise. Nejprve jsem psala jako řadový redaktor články, rozhovory, reportáže a básně. V deváté třídě jsem dělala šéfredaktorku a grafičku. Mohu podotknout, že za ten rok, kdy jsem se na tvorbě časopisu podílela největší měrou, vyhrál první místo za Nejlepší školní časopis v České republice a dokonce i první místo a cenu za obsah. V redaktorské praxi jsem se dále rozvíjela i na gymnáziu, kde jsem také dva roky vedla časopis. Díky zkušenostem v časopise, jsem se zúčastnila výměny Erasmus+ v Německu, kde jsme zpracovávali mezinárodní časopis. 

Za svůj zatím docela krátký život jsem si vyzkoušela i spoustu brigád a činností. Začínala jsem jako prodavačka lístků v Bludišti na zámku v Nových Hradech a poté jsem zde pracovala i v cukrárně. Pracovala jsem i jako pomocná síla v kuchyni v restauraci U Zběhlíka. Několik let kompletuji a roznáším volební lístky a již třetím rokem pracuji jako recepční na Zámeckém návrší v Hotelu Zámecký Pivovar v Litomyšli. Několik let se jako dobrovolný účastník podílím na tvorbě, přípravě a hlavně hladkém průběhu benefičního sousedského festivalu Hudba pomáhá. No a nesmím zapomenout na vše, co se týká dětí. Se svými pracovními kolegy připravuji programy pro děti, ve formě dětských dnů a karnevalů, které následně i moderujeme. A s naší táborovou partou připravujeme každý rok dětský tábor na Budislavi, kde připravujeme edukativní a zábavné programy. Chodíme na výlety do lesa, protože nedaleko tábořiště se nacházejí Toulovcovy maštale. Letos jsem dokonce byla vedoucí celotáborové hry. Za tu mi dokonce bylo uděleno ocenění Březový lístek, a to dokonce již druhého řádu.

Práce s dětmi je pro mě velice obohacující. Už z toho důvodu, že děti jsou nejvíce upřímné. A je tedy moc hezké, když vás na konci tábora jsou schopny obejmout se slovy, že se jim s vámi moc líbilo a že příští rok musí jet znovu, aby zase přijely za vámi.

Leckdo se mě ptá, proč nestuduji nějakou pedagogicky zaměřenou školu? Ano, chci být paní učitelka a věnovat se práci s dětmi, ale jdu na to trochu okolo. Myslím, že odborník z oboru, může děti naučit mnohem víc. Proto nestuduji chemii na pedagogické škole, ale na fakultě chemicko-technologické. A chci si udělat inženýrský titul přímo v chemii a pedagogické minimum k tomu. Neboť si nemyslím, že pro práci učitelky je nejdůležitější pět let studovat pedagogiku a psychologii, ale velký důraz by měl být kladen hlavně na praxi. A tu budu mít jak ve studiu chemie, tak i v práci s dětmi, protože to je nejdůležitější.

Studuje na Královéhradecké univerzitě – pedagogika.