Čekali jsme celý rok na tento okamžik. Sice opravdu na poslední chvíli až 1.9.2022, ale škola je dnešním dnem zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Velice nám v celém složitém řízení napomohly pracovnice na Krajském úřadu, protože se muselo zvládnout několik řízení, po sobě jdoucích, a to v jediném dni, následujícím po úspěšné kolaudaci. Rovněž na rejstříku MŠMT nám vyšli maximálně vstříc a doklady, které jsme 1.9.2022 v 15 hodin předali na podatelnu, stihli zpracovat a defacto spustit naši základní školu do provozu.

Od 1.9.2022 se naše škola jmenuje Mateřská škola a Základní škola Na rovině v České Třebové s kapacitou 50 žáků.

Mateřskou školu bude od 1.9.2022 řídit ředitelka Mgr. Renáta Hálová, za základní školu bude zodpovídat Ing. Yvona Rachidová.

Rodiče si převzali v první den školního roku rozvrhy hodin po jednotlivých ročnících, včetně pedagogů, kteří budou výuku u jejich dětí vést.

Zahájení školního roku bylo v nově zrekonstruovaném objektu Lhotka 98. Program otevřel letošní projektové téma Člověk tvor společenský. Děti se sešly se svými rodiči na zahradě školy.

Upřimnou radost z nového školního roku nám zkalilo rozhodnutí Krajského úřadu o tom, že s námi pro letošní školní rok neuzavře smlouvu o dotaci na platy pedagogů. Naše akreditovaná základní škola je v letošním roce naprosto bez financování, neboť bývalá ředitelka opomněla o tuto dotaci požádat.