Smyslem zápisu je posouzení školní zralosti dětí (zajímá nás úroveň zrakové a sluchové analýzy, motorika, samostatnost atd.), předání informací potřebných pro školní matriku a informací o organizaci školního roku. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přestup z jiné školy je možný kdykoli v průběhu roku, podle aktuální naplněnosti ročníku.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

  • Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
  • Rodiče dítěte již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání.
  • Dítě se spolu s rodičem zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky.
  • Do každého ročníku přijímáme maximálně 9 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině).
  • V každém ročníku integrujeme maximálně jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jedno dítě zdravotně postižené (aktuálně je kapacita pro děti k integraci naplněna).
  • Rodiče počítají s tím, že pokud jejich dítě bude v odůvodněných případech vyžadovat speciální péči asistenta, aktivně se zapojí do vyhledávání takového asistenta a budou se finančně podílet na jeho mzdě, popřípadě ho budou plně hradit (pokud to nebude v možnostech školy).

DOKUMENTY